РЕКОМЕНДАЦІЇ парламентських слухань

РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань на тему: «Стан і перспективи забезпечення

в Україні безпеки дорожнього руху»

 

Згідно зі статистикою, наведеною під час парламентських слухань, порівняно із країнами ЄС та сусідами, Україна має надзвичайно низькі показники безпеки дорожнього руху, що призводить до значних людських та економічних втрат. Причиною цього є високий рівень смертності та травматизм на дорогах. За даними офіційної статистики, протягом 11 місяців 2015 року загальна кількість ДТП склала 119 175, внаслідок яких загинули 3529 осіб, травмовано 28 104 особи. За даними ВООЗ, в Україні рівень смертності від дорожньо-транспортних пригод складає 12 осіб на 100 тисяч населення, що удвічі більше ніж в середньому по країнах Європейського Союзу. ДТП є першою за поширеністю причиною смерті українців у віці від 15 до 24 років та другою за поширеністю у віці від 5 до 14 років.

Втрати від ДТП мають і економічну сторону, зокрема: як зазначили під час слухань міжнародні експерти, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму становлять 4,5 млрд. дол США. Ця ціна включає матеріальні витрати, пов’язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці, а також людські втрати через серйозні травми або смерть в результаті ДТП.

Причиною високого травматизму та смерті людей внаслідок ДТП в Україні є відсутність комплексної державної політики у сфері безпеки дорожнього руху та ефективних механізмів її реалізації. По-перше, відсутнє цілісне розуміння системи безпеки дорожнього руху, по-друге, відсутня відповідальність за реалізацію програм та конкретних показників. Під цілісним розумінням системи безпеки дорожнього руху слід мати на увазі систематичну роботу з усіма учасниками руху (пішоходами, велосипедистами, мотоциклістами, водіями власного транспорту, водіями комерційного транспорту, іншими учасниками дорожнього руху) із застосуванням системного підходу ─ одночасної роботи за наступними напрямами:

 1) вдосконалення системи управління безпекою дорожнього руху;

2) будівництво безпечної дорожньої інфраструктури;

3) вдосконалення механізмів активної та пасивної безпеки автомобілів;

4) зміна поведінки учасників дорожнього руху;

5) надання своєчасної і якісної медичної допомоги жертвам ДТП.

 Під відповідальністю потрібно розуміти наявність існування координуючого органу, який буде визначати рівні відповідальності органів влади на державному, обласному та місцевому рівнях та контролювати ефективність роботи у забезпеченні безпеки дорожнього руху із щорічним звітуванням про результати проведеної роботи. Додатково для якісної реалізації програми з безпеки дорожнього руху важливим є створення єдиної бази статистичних даних про стан безпеки дорожнього руху з метою залучення науково обґрунтованого підходу до вирішення проблем у сфері безпеки дорожнього руху.

За результатами проведення парламентських слухань, до участі в яких були залучені представники Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народні депутати України, науковці, експерти, представники міжнародних та громадських організацій та інші особи, більшість присутніх дійшла висновку про необхідність здійснення  наступних кроків з метою покращення ситуації у сфері безпеки дорожнього руху:

 1. Запровадження комплексної державної політики у сфері безпеки дорожнього руху з метою зниження травматизму та смертності від ДТП на 30% до 2020 року

2. Розробка та прийняття законодавчих актів з метою реалізації комплексної державної політики у сфері безпеки дорожнього руху.

Враховуючи аналіз поточної ситуації в країні у сфері безпеки дорожнього руху, рекомендації експертів та науковців України, рекомендації Світового банку, ВООЗ та інших міжнародних інституцій, а також успішний досвід європейських та сусідніх країн з програм забезпечення безпеки дорожнього руху, учасники парламентських слухань рекомендують:

 

1. Президенту України:

1) Визначити забезпечення безпеки дорожнього руху, як один з пріоритетних напрямків державної політики у сфері національної безпеки України та включити це в положення нової Стратегії національної безпеки України.

2) Розглянути на засіданні Національної Ради Реформ проект комплексної реформи системи безпеки дорожнього руху, спрямованої на зменшення показників смертності людей на дорогах на 30% до 2020 року.

3) Забезпечити контроль за реалізацією заходів у сфері безпеки дорожнього руху та виконанням комплексної реформи безпеки дорожнього руху.

 

2. Верховній Раді України:

1) Посилити парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

3. Комітету ВРУ з питань транспорту:

1) Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідні проекти законів про внесення змін до чинних законів України щодо створення координаційного органу з безпеки дорожнього руху на загальнодержавному рівні, який має забезпечити ефективну діяльність в сфері безпеки дорожнього руху та координувати роботу профільних міністерств та відомств, та внесення змін спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху, серед іншого, шляхом обмеження допустимих швидкостей руху в населених пунктах, посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, а також впровадження інших необхідних заходів.

2) Розробити та внести на розгляд Верховній Раді України нову редакцію закону «Про дорожній рух та його безпеку», у якому:

визначити інституційні засади державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки передбачити дворівневу систему впровадження державної політики в сфері організації та безпеки дорожнього руху – на загальнонаціональному та місцевому рівні;

визначити та чітко розмежувати повноваження органів державної влади у сфері дорожнього руху та його безпеки;

визначити повноваження і обов’язки органів місцевого самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху врахувати рекомендації Європейського Союзу, Організації Об’єднаних націй, а також положення інших резолюцій, що стосуються безпеки дорожнього руху та буде визначати інституційні засади державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки

 

4. Кабінету Міністрів України:

1) Доручити Міністерству внутрішніх справ України та іншим заінтересованим міністерствам, з урахуванням висловлених Комітетом з питань транспорту Верховної Ради України зауважень, невідкладно доопрацювати План дій з безпеки дорожнього руху на період до 2020 року, в якому визначити критерії та методику оцінки ефективності та реалізації цього Плану, та визначити ціль - зменшення смертельних випадків з ДТП на 30% до 2020 року.

2) Затвердити Концепцію загальнодержавної цільової програми організації та безпеки дорожнього руху на 2016-2020 роки, для реалізації якої передбачити цільові видатки в Державному бюджеті України.

3) На основі затвердженої Концепції розробити загальнодержавну цільову програму організації та безпеки дорожнього руху.

 

5. Органам місцевого самоврядування:

1) Розробити, затвердити та розпочати впровадження місцевих цільових

програм організації та безпеки дорожнього руху, передбачивши, зокрема, заходи із впорядкування існуючого стану організації та безпеки дорожнього руху у відповідних територіальних громадах.

2) Забезпечувати постійний моніторинг, в тому числі громадський контроль за виконанням заходів по впровадженню програм організації та безпеки дорожнього руху у відповідних територіальних громадах, а також передбачити відповідний обмін досвідом між територіальними громадами.

3) Розглянути можливість створення на місцевому рівні єдиного структурного підрозділу, відповідального за безпеку дорожнього руху.