РАХУНКОВА ПАЛАТА ДАЛА СВОЮ СВОЮ ОЦІНКУ СТАНУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ

        Ще у березні 2016 року Рахункова палата України оприлюднила Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами влади в частині надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Аудит охоплював діяльність Міністерства внутрішніх справ України, ДАІ, Національної поліції, Мінфіну, Держказначейства та інших державних органів за 2013-2015 роки, й містить багато цікавих висновків, які виходять за рамки адміністративно-фінансових питань. Окремі з цих висновків ми оприлюднюємо нижче, а з повним звітом РПУ можна ознайомитись за посиланням: ЗВІТ про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами влади в частині надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

1. В Україні спостерігається велика смертність людей під час ДТП (13,5 осіб на 100 тис. населення), що в декілька разів більше, ніж в розвинених країнах, однак санкції до порушників Правил дорожнього руху більш поблажливі, ніж в країнах світу, особливо за порушення, що мають високу імовірність призвести до людських жертв. Практично невирішеним залишається завдання запровадження автоматичної фіксації ДТП та притягнення на їх підставі правопорушників до визначеної законом відповідальності. Це не сприяє зменшенню правопорушень серед водіїв та наповненню доходної частини державного бюджету за рахунок правопорушників Правил дорожнього руху.

2. Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна автомобільна інспекція, Державна патрульна служба МВС, Національна поліція України протягом 2013–2015 років не забезпечили ефективної системи державного управління у сфері дорожнього руху, його безпеки, своєчасного та в повному обсязі надходження до державного бюджету адміністративних штрафів, застосованих до правопорушників Правил дорожнього руху.

3. Нормативно-правова база щодо забезпечення виконання повноважень державними органами влади в частині забезпечення безпеки дорожнього руху та надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів була нестабільною та недосконалою. Це ускладнювало контроль за сплатою штрафів і не сприяло зменшенню правопорушень на дорогах України. Діючі в Україні адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху не сприяли зниженню аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, запобіганню людським втратам і фінансовим збиткам.

4. Протягом 2013–2015 років не було в достатній мірі впроваджено дієвих заходів щодо контролю за забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також запобігання людських втрат і фінансових збитків унаслідок ДТП, державні важелі впливу на упередження скоєння правопорушень є досить ліберальними, відсутня дієва стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху та контроль за її виконанням.

5. МВС і Національною поліцією не забезпечено якісного виконання повноважень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. При цьому наведені дані за 2015 рік є неповними внаслідок відсутності усіх показників роботи підрозділів Національної поліції, а МВС втратило функції щодо організації інформаційно-аналітичної діяльності ОВС і складання у межах своїх повноважень статистичної інформації.

6. У 2015 році порівняно з 2013 роком мало місце зменшення в 2,5 раза виявлених адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, в 2,6 раза кількості складених протоколів про такі порушення, в 1,7 раза суми накладених і в 1,4 раза сплачених адміністративних штрафів. Рівень добровільної сплати цих штрафів був нестабільним і становив 68,7 відс. загалом і 57,2 відс. за рішеннями судів. Органами виконавчої служби забезпечено виконання лише 21 відс. сум нарахованих адміністративних штрафів, надісланих ОВС для примусового виконання.

7. Протягом періоду аудиту за даними звітів Казначейства про виконання Державного бюджету України спостерігається тенденція щорічного зменшення надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів за ККДБ 21081300. Так, у 2014 році сума надходжень зменшилась порівняно з 2013 роком на 9,4 відс. (з 424,5 до 384,7 млн грн), а в 2015 році – ще на 22,4 відс. до 298,4 млн гривень.

8. Незважаючи на те, що у 2014 і 2015 роках, порівняно з 2013 роком, спостерігалося зменшення кількості скарг, що надходили до органів, які здійснювали провадження в справах про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а також скасованих в адміністративному та судовому порядках постанов і кількості притягнутих до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за встановлені порушення адміністративного законодавства, їх частка в зведених показниках дотримання законності при здійсненні адміністративної практики органами МВС зростала.

9. За загальним визнанням, дорожньо-транспортна аварійність в Україні набула масштабів загальнонаціонального лиха. Боротьба з нею вимагає єднання зусиль всіх інститутів громадянського суспільства. За результатами аналізу правопорушників безпеки дорожнього руху встановлено, що протягом 2013–2015 років 95,0 відс. правопорушень було здійснено водіями транспортних засобів і лише 4,7 відс. – пішоходами.

10. Україна – одна з небагатьох країн Європи, в містах якої можливо легально їздити на автомобілі зі швидкістю до 80 км/год, а саме: до 60 км/год відповідно до пункту 12.4 Правил дорожнього руху та з урахуванням „легального перевищення” до 20 км/год, після збільшення якого згідно зі статтею 122 КУпАП накладається штраф. При цьому в Україні на дорогах, де створені дорожні умови (дороги мають три смуги руху або розділені відбійниками між протилежними напрямками дороги), за погодженням з Державтоінспекцією встановлювалися дорожні знаки, які дозволяли швидкість руху для автомобілів у містах до 80 км/год, а з урахуванням „легального перевищення” – 100 км/год.