Благодійний фонд "Безпека дорожньго руху"

1.Головною метою (цілями) діяльності Фонду є всебічне сприяння в інтересах суспільства підвищенню безпеки дорожнього руху, надання матеріальної, фінансової та іншої благодійної допомоги для здійснення програм, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху, захисту прав і свобод учасників дорожнього руху та соціального захисту потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах.

2. Предметом діяльності Фонду є:                                                                                                     

2.1. Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,  місцевих та міжнародних програм,  що спрямовані  на підвищення безпеки дорожнього руху.

2.2. Забезпечення заходів реалізації науково-освітніх програм,  надання фінансово - технічної допомоги  вчителям,  вченим,  студентам,  учням.  

2.3. Надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної   інфраструктури.                                                                        

2.4. Сприяння заходам розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, пропагування здорового способу життя.

2.5. Надання допомоги у здійсненні заходів соціальної реабілітації потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах. 

2.6. Сприяння заходам юридичного захисту та реалізації прав і законних інтересів громадян - учасників дорожнього руху.

3. Основними завданнями Фонду є:                                                                                

3.1. Матеріальна, фінансова і організаційна допомога та інше сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм і проектів,  що спрямовані  на підвищення безпеки дорожнього руху.  

3.2. Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм,  надання фінансово - технічної допомоги  вчителям,  вченим,  студентам,  учням.                               

3.3. Сприяння  заходам щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму.                                                                                                                                                       

3.4. Поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, розробка і здійснення соціальних програм з метою надання адресної благодійної допомоги.  

3.5. Підвищення рівня культури поведінки громадян (батьків, молоді, дітей) на автомобільних шляхах та залізничних переїздах.   

3.6. Сприяння випуску та розповсюдженню наукової літератури, дидактично – навчальних матеріалів для дітей.

3.7. Інформаційне та правове забезпечення благодійних соціальних програм, здійснюваних Фондом.

3.8. Залучення фізичних та юридичних осіб до участі у благодійницькій діяльності Фонду; проведення благодійних компаній по збиранню пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників.

3.9. Проведення семінарів, «круглих столів», конференцій для досягнення мети діяльності Фонду.

3.10. Сприяння зниженню та профілактики дорожньо-транспортних пригод.

3.11. Організація, фінансування та безпосередня участь у заходах щодо підвищення безпеки дорожнього руху. 

3.12.  Матеріальна, фінансова  і організаційна допомога у здійсненні заходів соціальної реабілітації потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах.

3.13.  Сприяння у створенні умов для забезпечення інвалідів автомобілями та іншими засобами пересування з ручним управлінням.  

3.14. Фінансова, організаційна допомога у здійсненні заходів юридичного захисту та реалізації прав і законних інтересів громадян - учасників дорожнього руху.

3.15. Сприяння просвітницькій діяльності.

3.16. Сприяння популяризації дотримання правил дорожнього руху серед населення.      

3.17. Проведення обліку отриманої благодійної допомоги та інформування благодійників, меценатів, спонсорів про напрями використання благодійної допомоги;

3.18. Звітування про результати фінансово-економічної діяльності Фонду перед благодійниками, меценатами, спонсорами; 

3.19. Інші завдання, спрямовані на виконання основної мети Фонду, які не суперечать чинному законодавству.

                                                                                                    

4. Благодійна діяльність Фонду надається набувачам такої благодійної допомоги у формі:

·         Одноразової фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання грантів).

·         Систематичної фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги.

·         Фінансування конкретних цільових програм.

·         Допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність.

·         Дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності.

·         Дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів.

·         Надання допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності працівників Фонду або осіб, залучених Фондом на договірних засадах.

·         Прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва.

·         Інших заходів, не заборонених чинним законодавством України.